Áp dụng tại chi nhánh Mokdong
~24.06.30
Không bao gồm VAT

Áp dụng tại chi nhánh Mokdong
~24.06.30
Không bao gồm VAT

~24.05.31
Không gồm VAT

~24.05.31
Không gồm VAT
THIẾT KẾ LỘ TRÌNH GIẢM CÂN CÁ NHÂN


Phân tích chỉ số cơ thể 

 1 lần 6,250  5,000won

Phân tích chỉ số cơ thể + Tiêm điều tiết chứng thèm ăn  (1 mũi ) 

 
 1 lần 150,000  120,000won 

Phân tích chỉ số cơ thể + Tiêm Arginin 3 lần  
 1 lần 150,000  120,000won 

Phân tích chỉ số cơ thể +Tiêm điều tiết chứng thèm ăn (1 mũi)+Tiêm Arginin 3 lần 
 1 lần 300,000  240,000won 
TIÊM TAN MỠ CƠ THỂ


Tiêm tan tế bào mỡ (Girl group 360/GPC) 

 5 lần 250,000  200,000won
 10 lần 437,000  350,000won
  Lượng tiêm lớn 5 lần  437,000  350,000won 
 Lượng tiêm lớn 10 lần 737,000  590,000won 
Liệu trình giảm cân Triple body


Liệu trình Triple body (8 pad, 30 phút) 

 5 lần 218,000  175,000won
 10 lần 375,000  300,000won
Liệu trình giảm cân cấp tốc trong 1 tháng (Bao gồm cả đơn thuốc giảm cân)


Liệu trình giảm cân cấp tốc trong 1 tháng 

Tiêm tan mỡ cơ thể + Liệu trình Triple Body ( 8 pad, 30 phút)

 
5 lần 437,000  350,000won

10 lần 770,000  620,000won 

Lượng tiêm lớn 5 lần 562,000  450,000won 

Lượng tiêm lớn  lần  937,000  750,000won 


Liệu trình Ulfit 


Liệu trình Ulfit 800 tia

 1 lần 225,000  180,000won

3 lần 625,000  500,000won 

6 lần 1,050,000  840,000won 

Giảm cân Body Inmode


Liệu trình giảm mỡ thừa Body Inmode (2 patch) 

 1 lần 187,000  150,000won

3 lần 500,000  400,000won

6 lần 900,000  720,000won

 Liệu trình 1 ngày


Liệu trình vòng 2/ bắp chân thon thả ONE DAY 

Tiêm Girl group 360 1000ml / GPC 50cc+ Triple Body 8 pad (30 phút) + Ulfit 800 tia 

 1 lần 286,000  229,000won

Liệu trình bắp chân thon thả ONE DAY

Triple Body  8 pad (30 phút) + Tiêm botox thon gọn bắp chân ( Nội địa Hàn 200U) 

 
 1 lần 137,500  110,000won 

Bắp tay thon gọn chuẩn Hàn ONE DAY
Triple Body 8 miếng dán (30 phút) +Body inmode 2 miếng dán + Tiêm tan mỡ GPC(50cc) 
 1 lần 218,000  175,000won